Сертификати | Козметична компания Роза импекс

Сертификати

През 2003 г. Компанията въвежда система за управляние на качеството ISO 9001:2008

През 2012 г. има внедрена система за Добри производствени практики в козметиката ISO 22716:2007 и  е въведен и стандарт за управление на околната среда  ISO 14001:2004.

http://www.sgs.com/certifiedclients