ДЕКОЛОР ТАЙМ - СИСТЕМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦВЕТА НА ТРАЙНО БОЯДИСАНА КОСА